Educatie

Tiende Middeleeuws Festijn op Terra Maris

Op Terra Maris in Oostkapelle werd op zeven dinsdagen, van 20 juli tot en met 17 augustus, voor de tiende keer het Middeleeuws Festijn gehouden voor gezinnen met of zonder kinderen. Vanaf half vier tot half acht waren er in de tuin allerlei kinderspelen te doen. Ook kon er stokbrood worden gebakken en waren  er een goochelaar en een nar aanwezig. Middeleeuwse muziek maakte het geheel nog ‘plezanter’. Vorig jaar ging het feest niet door vanwege de coronamaatregelen. Gelukkig zijn die dit jaar zo vergaand versoepeld dat het dit jaar weer mogelijk was. De bezoekers moesten zich wel aan de afstandsregel van anderhalve meter houden en er mochten maximaal zevenhonderd mensen op het terrein aanwezig zijn. Tot nu toe, als ik dit schrijf is het 15 augustus, ligt het aantal bezoekers rond de 650. Opvallend is, dat er dit jaar overwegend Nederlandse gezinnen  naar het festijn kwamen, terwijl de jaren daarvoor veel Duitse families een kijkje kwamen nemen.

Ook deze keer had de AWN een stand waarop te zien was hoe er in de Middeleeuwen zout werd gemaakt uit zout veen, het zoutzieden. Een aantal vrijwilligers had zich aangemeld bij Leo den Heijer die dit jaar de organisatie op zich had genomen. Leo is een ‘zoutzieder van het eerste uur’. De meeste zoutzieders en ‘keetwijven’, want die zijn ook nodig, hadden al in voorgaande jaren ervaring opgedaan en bleven  zich steeds weer aanmelden omdat het zo’n leuk spektakel is. Onze stand trok vooral wat oudere kinderen van rond de 10 jaar. Drie keer raden wat de reden was. Het is niet het zout, dat is natuurlijk ook leuk maar het is vooral het vuur dat moet blijven branden en daarvoor is er een houtkliever aan het werk. Nu lieve mensen, als er volgend jaar weer een Middeleeuws Festijn wordt georganiseerd meld je alsjeblieft aan als zoutzieder, keetwijf of houtkliever, zeker als je graag een vuurtje stookt, want zonder vuur geen zout.

‘Keetwijf’ Conny Dekker

AWN kraam met de vuurmannen.
Foto: Leo den Heijer.
 
Zoute turf ligt te smoren.
Foto: Leo den Heijer.
 
Zoutzieden van veen tot zout uitgestald. Foto: Leo den Heijer.