Wie zijn wij

De afdeling Zeeland van de AWN Nederlandse Archeologievereniging is een van de vijf en twintig afdelingen van de landelijke AWN. Er zijn meer dan twee duizend personen lid van de AWN, waarvan ongeveer 100 van de afdeling Zeeland. Leden zijn vrijwilligers in de archeologie en professionele archeologen.
De landelijke AWN, het Hoofdbestuur van de AWN, vertegenwoordigt de vrijwilligers in de archeologie bij officiële instanties en draagt zorg voor het bijeenbrengen, ondersteunen en faciliteren van de afdelingen. Zo worden graafkampen en workshops georganiseerd voor deskundigheidsbevordering. Er is een werkgroep voor juridische ondersteuning en een p.r. werkgroep en een werkgroep educatie.
Een belangrijke publieksactiviteit is de uitgave van het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie “Archeologie in Nederland”. “Archeologie in Nederland” is een nieuw tijdschrift over de Nederlandse archeologie. Vijf maal per jaar brengt het tijdschrift je op de hoogte van relevant archeologisch onderzoek, archeologisch erfgoed en beleidsontwikkelingen in Nederland. Bovendien wordt er bericht over vondsten, tentoonstellingen en nieuwe literatuur.
Archeologie in Nederland komt voort uit Westerheem en Archeobrief. Westerheem was het tijdschrift van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Archeobrief verscheen bij uitgeverij Matrijs. Leden van de AWN krijgen bij Archeologie in Nederland het extra AWN Magazine.

De afdelingen hebben een eigen verantwoordelijkheid met een zelfstandig bestuur en een eigen programma.
Doelstellingen van de AWN zijn:

  • het bijdragen aan de kennis van het archeologisch erfgoed,
  • het uitdragen van die kennis als ambassadeurs van de archeologie,
  • het beschermen van en de belangenbehartiging voor het bodemarchief

AWN-leden zorgen voor de verrijking van de archeologische kennis en versterking van het maatschappelijk draagvlak voor het bodemarchief.

Foto: Alex Groosman