Wat doen wij

Bestuur
Het bestuur, bestaande uit 5 leden, komt in principe maandelijks bij elkaar voor de afstemming van lopende zaken.

Twee leden hebben vier maal per jaar een overleg met de adviseur archeologie van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, waarbij activiteiten worden afgestemd. Daarnaast is er overleg met de adviseur archeologie van de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen.

Vier keer per jaar wordt het afdelingsinformatiebulletin “Zuidwesterheem” samengesteld en verzonden. Er is een digitale en papieren versie.

Het onderhouden van de website van de afdeling door een lid van het bestuur.

Door een lid van het bestuur wordt relevante informatie van het Hoofdbestuur van de AWN doorgezonden aan de leden van de afdeling.

Excursies
Minstens vier keer jaar worden excursies verzorgd naar archeologisch interessante musea met begeleid bezoek, veelal gecombineerd met een bijpassende lezing.

Workshops
Een tot twee maal per jaar worden workshops georganiseerd van een middag of avond over archeologische onderwerpen, zoals aardewerk en het herkenning van bot en vuursteen.

ZAAD
Jaarlijks wordt door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in samenspraak met de afdeling de Zeeuwse Amateur Archeologen Dag georganiseerd. Archeologen verzorgen presentaties.

Werk in uitvoering

Binnendijken project
In het kader van de Provinciale Onderzoeks Agenda Zeeland wordt onderzoek uitgevoerd naar de opbouw en functie van binnendijken. Door leden wordt assistentie verleend bij het archeologisch onderzoek en wordt desgevraagd het historisch vooronderzoek uitgevoerd.

Monitoring en rondleidingen op de slikken van Rilland
Door enkele leden van de AWN worden op de slikken van Rilland monitoring en excursies gegeven voor belangstellenden. Door de erosie van de slikken spoelen scherven en andere artefacten van het in 1532 verdronken dorp Oud-Rilland bloot. Fundamenten, aardewerkvondsten en landschapselementen worden ingemeten, gerapporteerd en beschreven.

Ravestein
Voorbereidingen worden getroffen voor het samenstellen en publiceren van een rapport met vondstcatalogus en een publieksvriendelijk boek over de resultaten van de opgraving van Ravestein.

Archeologische Werkgroep Schouwen-Duiveland

Een actieve metaaldetector-werkgroep, werkt veel in Zierikzee en omgeving.
Een tweede groep werkt aan de archeologische collectie van het Stadhuismuseum en helpt bij educatieve activiteiten.

Kop van Schouwen-Duiveland

Jaarlijks worden door de leden van de afdeling Den Haag monitoringen gehouden in de duinen van Schouwen-Duiveland, waarbij de nadruk ligt op vondsten uit de steentijd en vroege middeleeuwen in verstoven duinenvalleien.

Hulst

De Werkgroep Archeologie Hulst assisteert bij opgravingen door bedrijven en helpt actief bij de verwerking van het vondstmateriaal. De Plaatselijke Vrijwilligers zijn de ogen en oren in de archeologie van de gemeente Hulst. Ook de gemeente Terneuzen kan een beroep op de werkgroep doen.

EZ

Hand- en spandiensten voor Erfgoed Zeeland

Een aantal leden verricht een of twee dagen per week werkzaamheden voor EZ. De werkzaamheden zijn divers en afgestemd op de kennis en kunde van de vrijwilligers.

Educatie en publieksactiviteiten

Regelmatig worden desgevraagd voor scholen lessen verzorgd en excursies georganiseerd.
Incidenteel wordt assistentie verleend bij het samenstellen en inrichten van archeologische tentoonstellingen.

Zoutzieden

Jaarlijks worden diverse demonstraties zoutzieden gegeven.