Onze visie op de gezelligste amateur-archeologen vereniging?

[deze pagina is in bewerking]

Als visie voor onze vereniging hebben we drie speerpunten:
1. We zijn een actieve vereniging met voldoende aanwas
2. Bevorderen van deskundigheid
3. Verbinding vergroot onze kracht

We zijn een actieve vereniging met voldoende aanwas

  • we weten bestaande leden te activeren
  • onze leden zijn ambassadeurs van AWN en onze afdeling in het bijzonder
  • We zetten in op groei van het aantal leden; we weten te boeien en te binden
Bevorderen van deskundigheid

  • Overheden en professionele bedrijven in de archeologische sector erkennen ons als waardevol, deskundig en betrokken
  • We bieden onze leden opleidingen aan om hun deskundigheid te vergroten
Verbinding vergroot onze kracht

  • We werken samen met andere oudheidkundige verenigingen in Zeeland / West-Brabant
  • Door te verbinden tonen we de meerwaarde van het gezamenlijke
Ja ik wil lid worden! Ik heb nog een vraag?
©2024 AWN Archeologie Afdeling Zeeland & Brabant - Privacybeleid | Ontwerp dWZO | Website Buro Cinq