Alex | 30 december 2022 | Veldwerk | Romeins

Archeologisch onderzoek in Aardenburg

naar de oude waterlopen uit de Romeinse tijd

Dante de Ruijsscher voert tot 6 januari archeologisch onderzoek uit in Aardenburg. Als je als AWN lid nog deel wil nemen kan dat via dante.deruijsscher@ugent.be

Dante de Ruijsscher is momenteel bezig met zijn doctoraatsstudie aan de Universiteit van Gent. Als onderdeel van deze studie voert hij momenteel onderzoek uit in Aardenburg in samenwerking met Hans Jongepier van Erfgoed Zeeland.

Dante en Hans

Verschillende leden van de AWN Afdeling Zeeland & West-Brabant hebben zich aangemeld om te helpen bij dit booronderzoek. Naast het actief bezig zijn in het veld, leren ze meteen weer wat van archeologisch onderzoek en de opbouw van de ondergrond.

Op 55 locaties wordt door middel van een edelmanboor en guts de opbouw van de ondergrond inzichtelijk gemaakt. Dat betekent 55 keer een boring zetten van gemiddeld meer dan 3 meter. Het steken met de guts op deze diepte is geen sinecure. Het gaat gepaard met de benodigde tactiek variërend door: aan de guts met je hele lichaamsgewicht te hangen, erop te springen, te draaien of met kleine trillingen proberen verder te komen.

de edelmanboor

Op basis van de opbouw en de diepte wordt de oude waterloop uit de Romeinse tijd inzichtelijk. Het streven is om tot de diepte van de pleistocene dekzand-laag te komen en het profiel daarboven inzichtelijk te maken. Afhankelijk van het type ondergrond is vast te stellen of het vroeger een diepte (van een waterloop) geweest moet zijn.

het bodemprofiel van één van de boringen

Hoe je weet of je diep genoeg bent gegaan? Dat stelt Dante vast met een klein flesje zoutzuur: “Als het gaat bruisen weet je met enige zekerheid dat je nog niet diep genoeg bent”.

zoutzuur om vast te stellen of je de pleistocene dekzand-laag al hebt bereikt

 

“"Als het gaat bruisen weet je met enige zekerheid dat je nog niet diep genoeg bent"”

©2024 AWN Archeologie Afdeling Zeeland & Brabant - Privacybeleid | Ontwerp dWZO | Website Buro Cinq